Suurenna fonttiaPienennä fonttia
Eläkeliitto
Pohjois-Savon piiri ry

ELÄKELIITTO ENEMMÄN ELÄMÄLTÄ!

Kunnille vahva rooli hyvinvoinnin edistämisestä toteaa Eläkeliiton Pohjois-Savon piiri ry marraskuussa 2016

"Ikääntyneitä ja eläkeläisjärjestöjä kuultava SOTE- ja maakuntauudistusten valmistelussa" -

Keskiössä on ihminen. Miten lain valmistelussa on otettu huomioon ikääntyneitä edustavat järjestöt? Kuulemistilaisuuksiin tulee ottaa mukaan ikääntyneet ja heitä edustavat alueelliset sekä paikalliset eläkejärjestöt että kuntien vanhusneuvostot, joilla on kokemus- ja asiatietoa iäkkäiden tarpeista ja elinoloista.

Uudistuksen valmistelun tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuutta on seurattava ja tarvittaessa on puututtava epäkohtiin.

Eläkejärjestöjä ja ikääntyviä kiinnostaa, miten erilaiset asukkaiden tarvitsemat hoito-, kuntoutus- ja hoivapalvelut tuotetaan lähipalveluina. Miten valinnanvapaus toteutuu? Kuinka maakunnissa voidaan tukea asiakkaita valinnanvapautensa käyttämisessä? 

Hämmennystä herättää tarkentumattomat odotukset kolmatta sektoria kohtaan. Kuntien vastuu on konkreettinen. Kuntapäättäjien on huomioitava eläkeyhdistysten toiminta. Ikääntyvien hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen on osa yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemistä, johon tulee kohdentaa verovaroja  toiminta-avustuksia ja maksuttomia toimitiloja.